Kraftfylka var til stede og fikk høre et engasjert åpningsinnlegg fra fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap).

  • Vindkraften gir grønn hydrogenproduksjon. Vi skal fokusere på utvikling av nye bruksområder og større etterspørsel, sa Vassvik.

Det er vindkraft fra Raggovidda vindpark i Berlevåg kommune som starter opp et EU-finansiert testprosjekt for hydrogen fra vindkraft til høsten. Vindkraftpotensialet på Varanger-halvøya er enormt, og viljen til å utvikle ny næring er stor. Nærheten til fiskeflåten, nord-østpassasjen og muligheten for hydrogenbasert energiforsyning på Svalbard gjør Berlevåg og Øst-Finnmark godt plassert for satsning på hydrogen fra vind.

Vind Svarthvit krop - Raggovidda vindkraftverk_599x200.jpg

Satsning fra regjeringen

Regjeringen jobber for tiden med en ny hydrogenstrategi.  Vi fikk derfor spennende innledninger fra statssekretærene Rikard Gaarder Knutsen i Olje- og energidepartementet (Frp) og Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet (V).

Gaarder Knutsen mener det er et godt momentum for hydrogen og at Norge har meget gode forutsetninger for å ta en ledende rolle som leverandør av grønn hydrogen.

  • Det er mange bruksområder for hydrogen. Norge har gode forutsetninger for bærekraftig hydrogenproduksjon fra fornybare energikilder og naturgass med CO2-håndtering. Vi har også internasjonalt ledende forskningsinstitusjoner som er involvert i arbeidet, sa Gaarder Knutsen.

Staten legger til rette for å skape lokale verdikjeder for hydrogenproduksjon med fornybar energi. Ren hydrogenproduksjon med elektrolyse er fritatt elavgift. Det er særlig innen samferdsel vi snart kan se resultatet av denne satsningen, og her spiller fylkeskommunene en rolle som innkjøpere av transporttjenester for ferge- og bussforbindelser. Det er allerede to fergepiloter under utvikling. Statssekretær Sveinung Rotevatn la vekt på dette i sitt innlegg.

  • Regjeringen satser på grønn verdiskapning med norske aktører i verdikjeden. Vi er en skipsfartsnasjon og denne næringen er viktig. Hurtigbåter har fire ganger så mye utslipp per passasjerkilometer som fly. Utslippsfri hydrogenproduksjon vil være et godt alternativ. Vår oppfordring til kommuner, fylkeskommuner og andre er: velg grønt i anskaffelser – så skal det lønne seg, sa Rotevatn. 

Rotevatn-2_600x311.jpg

Ny næring i nord

Berlevåg kommune er vertskapet for Raggovidda vindpark. Kommune har de siste årene steget fra bunnsjiktet til 17 plass på NHOs næringsbarometer de siste årene. Raggovidda har 15 turbiner med en innstallert effekt på 50 MW og er Norges – og en av verdens mest effektive vindkraftverk. Hydrogenprosjektet ble en realitet etter en mulighetsstudie fra SINTEF, og får støtte fra EUs Horizon 2020 satsning. Piloten skal gi en effekt på 2,5 MW til hydrogenproduksjon. Ordfører i Berlevåg Rolf Laupstad er stolt over prosjektet.

  • Vi har innestengt energi i Berlevåg. Det blåser her hele tida, mest i hele Europa. Vi må «stoppe» vinden og få ut potensialet. Vi skal bli en grønn energikommune, som ikke bare satser ensidig på fisk. Samtidig er hydrogen og fiskeriflåten en god kombinasjon, sa Laupstad.

Ordfører Berlevåg-2_600x248.jpg

Kraftfylka er imponert over entusiasmen for vindenergi og næringsutvikling i Finnmark. Det er mange gode effekter av hydrogenproduksjonen. Det kan gi flere ringvirkninger for næringslivet i området. Satsningen kan hjelpe elektrifisering med hydrogen på Svalbard og grønnere fiskeribåter og tankskip. I tillegg kan man bruke spillvarme til fjernvarme, svømmehall og matproduksjon. Det er også mulig å selge oksygen, som er et overskuddsprodukt, til oppdrettsnæringen. Piloten har overføringsverdi til hele landet, og er meget spennende for Norge som energinasjon.