Omstilling til fergetransport med fornybar elektrisk kraft er nødvendig, men også kostbar. I dag dekkes infrastruktur i stor grad over budsjettene til fylkeskommunene – og dermed innbyggerne i områder med mange ferjer.

Hvordan skal staten, fylkeskommuner, kommuner, havner og nettselskaper samarbeide om overgang til elektrisk ferjedrift slik at den blir både effektiv og kostnadsbesparende for lokale innbyggere?

Meld deg på webinaret som finner sted 2. september kl. 10:00-12:00 og møt samferdselsminister Knut Arild Hareide, politikere fra Stortinget, fylkeskommuner og kommuner, samt representanter for nettselskaper, havner og Enova. 

Påmelding her 

Program:

10.00 - 10.05 Velkommen og introduksjon

10.05 - 10.15 Regjeringens satsning på el-ferger – v/ samferdselsminister Knut Arild Hareide 

10.15 - 10.25 Erfaringer fra Nordland fylkeskommune  v/ Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur

10.25 – 10.35 Erfaringer fra en kommune v/ Kåre Martin Kleppe, ordfører i Tysnes

10.35 – 10.50 Ny strategi for kundefokus fra nettselskapene, v/ Lars André Kalve, Lyse                                                                                                             
10.50 – 10.55 Status for landstrømsutbygging i Norge, v/ Kjell-Olav Gammelsæter, Norske Havner   

10.55 – 11.10 Erfaringer med Plug, v/ Maria Bos, Plug  

11.10 – 11.30 Enovas støtteordninger, v/Gunnel Fottland, Enova

11.30 – 12.00 Panel med nasjonale politikere, Ruth Grung (Ap), Wilfred Nordlund (Sp), Liv Kari Eskeland (H) og Helge André Njåstad (FrP)