Webinaret ble arrangert av Kraftfylka, Samfunnsbedriftene, NFKK og Norske Havner 2. september og ble åpnet av samferdselsminister Knut Arild Hareide, etterfulgt av Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune. I tillegg inviterte vi inn nasjonale politikere til et panel bestående av Ruth Grung (Ap), Wilfred Nordlund (Sp), Liv Kari Eskeland (H) og Helge André Njåstad (FrP). Vi ønsket også å belyse andre problemstilling og vise at det er flere aktører som har interesser i elektrisk ferjedrift, blant annet energiselskapet Lyse, landstrømleverandøren Plug, ENOVA og Tysnes kommune. Alle ønsker en god prosess med elektrifiseringen, men det er uklart hvordan infrastrukturen vil bli finansiert etter at ENOVA la ned støtteordningen med tanke på en mer markedsdrevet tilnærming. Fylkeskommunene har vilje, evne og krav på seg til å gjør et grønt løft innen samferdsel, men det er viktig at det kommer på plass en god finansieringsordning slik at fylkeskommunenes øvrige tjenester ikke blir skadelidende. 

Se webinaret i opptak her