Økt målsetting gjør det imidlertid enda viktigere enn før å sørge for at de norske prosjektene nå settes i gang, og å få satt det stadig økende kraftoverskuddet i arbeid. Ei svært viktig forutsetning for begge deler er å få fordelt kostnadene med nettutviklingen i fornybarregionene. Dersom det er så enkelt at det er de få kundene i disse regionene som skal betale vil det ikke bli noe av verken fornybarprosjektene eller nyetablering av kraftintensive næringer. En struktureform kan ikke løse dette, i alle fall ikke raskt nok.

Høringsuttalelsen i sin helhet kan leses her.