Kraftfylka har hatt på trykk et leserinnlegg i Nationen om kraftskatteutvalgets forslag, som nå behandles av Olje- og energidepartementet. 

Se innlegget her