De fremste funnene i rapporten er at regionale forskningsfond og forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION), oppdrag til Innovasjon Norge og regionale næringsfond fremstår  som de viktigste virkemidlene å styrke dersom fylkeskommunene i større grad skal kunne legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping fra energiressurser. Offentlig innkjøp og subsidier vurderes som de viktigste virkemidlene for økt elektrifisering av transportsektoren, mens regulatoriske virkemidler i liten grad trekkes frem.

  • Rapporten fra Vista Analyse viser at de regionale forskningsfondene og forskningsbasert innovasjon i regionene er blant de næringspolitiske virkemidlene som er viktige å styrke. Fylkeskommunene spiller en sentral rolle i å legge til rette for regional verdiskaping fra energiressurser og det er viktig de får tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å gjøre regionale prioriteringer, sier Aud Hove, styreleder i Kraftfylka.

Rapporten er et bidrag til debatten rundt verdiskaping fra elektrifisering og energiproduksjon, og kan ses i sammenheng med den ventede stortingsmeldingen om verdiskaping fra energiressurser. Kraftfylka kommer til å presentere denne rapporten og stortingsmeldingen i sammenheng i et webinar 23. juni. Vi kommer tilbake med mer detaljer om dette.

 

Les rapporten her