Til tross for innføring av grunnrenteskatt på vindkraft og økning i produksjonsavgiften foreslår regjeringen ingen nye inntekter for vertsfylkene. Det er skuffende, all den tid den samme regjeringen anerkjenner at lokalsamfunnene må få mer av overskuddet fra lokal kraftproduksjon. 

- Vi er skuffet. Nå har regjeringen mulighet til å skape et skatteopplegg som kan bidra til økt folkelig aksept for kraftproduksjon, men prioriterer enkeltkommuner framfor å løfte hele regioner. De negative effektene med vindkraft stopper ikke ved kommunegrensen, men det gjør pengene, sier Olav Hallset, daglig leder i Kraftfylka.

Det innføres heller ikke naturressursskatt på vindkraft, noe som kunne bidratt til inntekter også for fylkene, i tillegg til et mer enhetlig skattesystem for hele kraftbransjen.

- Det er et viktig, selvstendig poeng at skattesystemet er noenlunde likt for de ulike energikildene. Hadde naturressursskatt blitt innført også for vind- og solkraft ville systemet blitt mer enhetlig. Naturressursskatten kommer både fylker og kommuner til gode, men hemmer ikke investeringer fordi de trekkes fra i selskapsskatten, sier Hallset.