Kraftfylka er blant en rekke organisasjoner som over lang tid har ønsket at man øker skjermingsfradraget for grunnrenteskatten for vannkraft. På den måten skjermer man normalavkastningen og sørger for gode insentiver for oppgradering og utvidelse av vannkraftverk. Grunnrenteskatt skal fortsatt belastes når superprofitt oppstår. Dette er et helt nødvendig tiltak for å utløse et potensiale for mer fornybar kraftproduksjon, som kan brukes til elektrifisering og ny industri.

FrP sitt representantforslag kommer fra stortingsrepresentantene Jon Georg Dale, Helge André Njåstad og Terje Halleland. Saken skal behandles i Stortinget, hvor et flertall kan be regjeringen utrede en endring og komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag. Kraftfylka støtter primært det første forslaget, som går på oppgradering og utvidelse av eksisterende kraftverk. Det andre forslaget går på en ny vurdering av vernede vassdrag, og i den sammenhengen må det tas grundige miljøhensyn, og regionale vannplaner spiller en viktig rolle. 

Representantene har to forslag: "Stortinget ber regjeringen snarest justere grunnrentebeskatningen for vannkraft slik at flere lønnsomme prosjekter realiseres" og "Stortinget ber regjeringen gjennomgå planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskapning gjennom utbygging av vannkraft"

Les hele forslaget.