Statnett har vedtatt tariffer for 2019. Totalt øker tariffene 9 %. Fordelen for kortreist kraft, altså rabatt for forbruk nær kraftproduksjon består. Dette er i tråd med vårt arbeid i saken. Det blir riktignok en liten skjerpelse, da reduksjonsfaktoren i rabatten blir 0,6 mot 0,5 i dag. Industrien får redusert sitt tak på tariffrabatt fra 90 % til 75 %. Samtidig øker innmatingstariffen for kraftprodusenter fra 1,10 til 1,14 ø/kWh. Det er derfor en ganske balansert fordeling av økningen.

Se tariffene her: Tariff for 2019 vedtatt