Det er mulig å delta digitalt eller fysisk, både dag 1 og 2, eller en av dagane. Seminaret er gratis for medlemmer. 

Påmelding: https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49452

Dato: 30. september og 1. oktober

Sted: Nationaltheatret Konferansesenter KS Agenda, Oslo 

KS, Kraftfylka, Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK) og Naturressurskommunene vil invitere til dialog- og fagseminar om vindkraft fra lunsj til lunsj 30. september og 1. oktober. Alle organisasjonene vil presentere sine synpunkter i seminaret. Her vil blant annet kommuner, fylkeskommuner, relevante fagpersoner og stortingspolitikere delta.

1. oktober ønsker vi spesielt stortingsrepresentanter velkommen, og det blir politiske innledninger og debatter.

30. september blir seminaret noe mer detaljert, og innlederne vil dele viktig kunnskap om prosesser for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. På denne dagen blir det parallelle seminarer, blant annet om regional planlegging. 

Dere er velkomne til å være med begge dager eller en av dagene, enten fysisk eller digitalt.