Forhandlingene om den nye grunnrenteskatten for vindkraft er over. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, MdG og Krf er blitt enige om den endelige utformingen skatten. Enigheten innebærer: 

  • En effektiv skattesats på 25 prosent for eksisterende og nye kraftanlegg.
  • For nye kraftanlegg utbetales såkalt negativ grunnrente når anlegget blir satt i drift og Skatteetaten har gjennomført kontroll av fastsatt skatt. Frem til utbetaling fremføres negativ grunnrente med venterente. Det forutsettes at ESA godkjenner ordningen.
  • For eksisterende kraftanlegg gis inngangsverdien et påslag på 40 prosent. Inngangsverdien kan likevel ikke være høyere enn 85 prosent av historisk kostnad for investeringene. Inngangsverdien skrives av lineært mot grunnrenteskatten over fem år

 I praksis betyr det at selskapene betaler 25 prosent av inntektene i grunnrenteskatt. Skattegrunnlaget vil som regel være spotpris. 

Utbetaling av negativ grunnrente innebærer at det vil bli utbetalt et beløp til utbygger nå anlegget settes i drift. Dette er nytt sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag, der den negative grunnrenten skulle utbetales over tid. Dette gjør det mer attraktivt å bygge ny vindkraft. 

Når partiene er enige om at “frem til utbetaling fremføres negativ grunnrente med venterente”, betyr det i praksis at det blir en forskjell mellom vind- og vannkraft da vannkraftprodusenter får utbetalt negativ grunnrente når investeringen blir gjort, mens vindkraften først får utbetalingen når anlegget settes i drift. 

"For eksisterende kraftanlegg gis inngangsverdien et påslag på 40 prosent. Inngangsverdien kan likevel ikke være høyere enn 85 prosent av historisk kostnad for investeringene. Inngangsverdien skrives av lineært mot grunnrenteskatten over fem år" . Det er foreløpig litt uklart hva det egentlig betyr at inngangsverdien gis et påslag på 40 prosent, gitt at inngangsverdien ikke kan være høyere enn 85 prosent av historisk kostnad for investeringene. Vindparker avskrives på fem år, altså er verdien skatteteknisk lik null fem år etter ingangsettelse. Med 40 prosent påslag er det fortsatt et grunnlag å trekke 25 prosent fra grunnrenteskatten av. Punktet om at inngangsverdien ikke kan være høyere enn 85 prosent av historisk kostnad for investeringene gjelder vindparker som ennå ikke har vært i drift i fem år, og dermed ikke nådd full avskrivning. Med påslaget på 40 prosent, men taket på 85 prosent av investeringene, vil taket for grunnlag for trekk kunne bli lavere enn den reelle verdien av investeringsverdi pluss 40 prosent påslag. 

Finanskomiteens endelige innstiling kommer fredag.