Fra Europower.com:
 
Norden kan datasenter-gigant, ifølge ny studie. Foto: Shutterstock
Norden kan datasenter-gigant, ifølge ny studie. Foto: Shutterstock

 

DATASENTRE KAN VOKSE MED 580 MW/ÅR

Kraftforbruket i nordiske datasentre kan øke med 280-580 MW per år fram til 2025, ifølge en studie Cowi har laget for Nordisk ministerråd.

Antatte årlige byggeinvesteringer i perioden vil da være i størrelsesorden 2–4,3 milliarder euro, ifølge rapporten.

Studien fra det danske konsulentselskapet sammenligner Norden med den såkalte FLAP-D-regionen (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris og Dublin) når det gjelder evne til å tiltrekke seg investeringer, på bakgrunn av voksende datamengder over hele verden og utfordringen med å sørge for bærekraftig vekst i sky-, strømme- og datatjenester.

  Gode forbindelser

Ifølge funnene i rapporten vil Norden sannsynligvis vinne markedsandeler takket være fem vesentlige fordeler: rikelig med fornybar energi, pålitelig kraftforsyning, lave energipriser, politisk stabilitet og raskere tid til markedet, først og fremst fordi forholdene ligger godt til rette for å drive næringsvirksomhet.

Det nordiske markedet for å bygge datasentre anslås å tiltrekke årlige investeringer på 2–4,3 milliarder euro fram mot 2025. Dette tilsvarer en installert årlig kapasitet på 280–580 MW per år. Norden har god forbindelse til Storbritannia, kontinentet og USA, og store fiberoptiske installasjoner som kobler Norden til Nord-Amerika og Asia er på planleggingsstadiet, påpekes det i studien.

Mye fornybart

– Sky- og hyperskala-selskaper som Facebook, Google, Amazon Web Services og Apple har i den senere tiden gjort store investeringer i nordiske datasentre. Norden oppfyller alle de sentrale kriteriene for valg av sted, fra pålitelig fornybar energi til fiberoptisk infrastruktur i verdensklasse. Dette er et sterkt argument for å investere i eksisterende og nye anlegg, sier en av hovedforfatterne av rapporten, markedssjef Jakob Dybdal Christensen i Cowi ifølge en pressemelding på Nordisk råds nettside.

I tillegg til en kraftproduksjon som består av to tredjedeler fornybar energi i regionen som helhet, fra kilder som biomasse, vannkraft, geotermisk kraft og vindkraft, framhever rapporten konkurransefortrinnene ved økende samarbeid over grensene i Norden.