Departementet har fastsatt trekket for den enkelte kommune og fylkeskommune med utgangspunkt i kommunenes og fylkenes rapportering av hvordan de disponerer sin konsesjonskraft. Trekket er fordelt med 2,2 milliarder på kommunene og 0,8 milliarder på fylkene. 

Følgende er lagt til grunn for beregningene

  • Ingen blir trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av inngåtte fastprisavtaler eller vedtak om subsidiert strøm til innbyggere eller lokalt næringsliv 
  • Forventede inntekter opp til 70 øre/kWh er ikke med i fordelingen av trekket. Dette fungerer også som et bunnfradrag for inntekter over 70 øre/kWh
  • Departementet har lagt til grunn en forventet spotpris på 200 ør/kWh i 2023 for de tre prisområdene NO1, NO2 og NO5
  • Regjeringen vil komme tilbake til saken om prisene skulle utvikle seg annerledes enn anslått

- Til tross for at regjeringen kommer med denne informasjonen nå er det stadig vanskelig å vite hva de faktisk har lagt til grunn. At de regner med en forventet spotpris på 200 øre/kWh er  også noe jeg stiller meg kritisk til, sier daglig leder Olav Hallset.

Se detaljer for trekket for hvert enkelt fylke og hver kommune her