Årsmøtet valgte enstemmig valgkomiteens innstilling til nytt styre, som nå ser slik ut:

Leder: Aud Hove, Innlandet, Sp (ny rolle)
Nestleder: Bjørn Alfred Ropstad, Agder, KrF, ny i styret)
Benjamin Furuly, Troms og Finnmark, Høyre (ny i styret)
Linda Helén Haukland, Nordland, KrF (ny i styret) 
Terje Søviknes, Vestland, FrP, (ny i styret) 
Aase Simonsen, Rogaland, Høyre, (gjenvalg)
Ådne Naper, Vestfold og Telemark, SV, (ny i styret)

Varamedlemmer:

Hans Kristian Enge, Innlandet, Ap, vara for Aud Hove
Janne Nystøl, Agder, KrF, vara for Bjørn Ropstad
Kriss Rokkan Iversen, Troms og Finnmark, MDG, vara for Benjamin Furuly
Svein Eggesvik, Nordland, Sp, vara for Linda H Haukland
Sigrid Brattabø Handegard, Vestland, Sp, vara for Terje Søviknes
Reid Ivar Bjorland Dahl, Rogaland, KrF, vara for Aase Simonsen
Lina Bringsli, Vestfold og Telemark, KrF, vara for Ådne Naper