På dag en gikk vi i dybden på spørsmål om konsesjonskraft. Takket være et meget godt samarbeid med Konsesjonskraft IKS, Markedskraft og advokatfirmaet DSA fikk vi en god innføring i økonomiske, organisatoriske og juridiske problemstillinger knyttet til konsesjonskraft. Dette er komplekse temaer, og kraften som  mange av fylkeskommunene har rettigheter på utgjør en viktig inntektskilde.

Ekspertutvalgets rapport

På dag to fikk vi belyst regionreformen og arbeidet til ekspertutvalget for oppgaveoverføring. Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) fra kommunal- og forvaltningskomiteen presenterte Høyres syn på reformen, og var tydelig på at reformen må fylles med innhold. Vi fikk også møte Christine Hjortland, som satt i ekspertutvalget. Hun kunne fortelle mer om begrunnelsen for de ambisiøse forslagene til flytting av oppgaver, som ligger i utvalgets rapport.

De gode eksemplene

På slutten av dagen fikk vi presentert gode eksempler på hvordan fylkeskommunene jobber med fornybar energi. Vi fikk se på hydrogensatsing som ledes fra Sogn og Fjordane, elektrisk fergedrift i Hordaland, og et spennende skolebygg i Vestfold, hvor det satses på plusshusløsninger.

På årsmøtet valgte foreningen Mona Røsvik Strømme (H) fra Hordaland til ny styreleder og Aud Hove (Sp) Oppland til nestleder. Kraftfylka ser fram til en spennende periode fram til neste årsmøte, hvor vi hele tiden jobber for at fornybarregionene kan bruke krafta til næringsutvikling.

årsmøte.jpg

Godt faglig samarbeid med aktører i Agder: Fra venstre daglig leder Glenn Qvam Haakonsen i Konsesjonskraft IKS, Fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråthen, fylkesordfører i Vest-Agder og styremedlem i Kraftfylka Terje Damman, daglig leder i Kraftfylka Niklas Kalvø Tessem, og rådgivere i KIKS Sveinung Skjevrak og Anne Liv Lidtveit