De tre sakene var representantforslag, hvor energi- og miljøkomiteen har innstilt om anmodningsvedtak i en av sakene. Votering i plenum skjer i løpet av mai.

Den første saken handler om utjevning av nettleie, hvor SV stilte forslag om en utjevning gjennom en brukerfinansiert ordning, som sikrer at det er liten forskjell i nettleie for landets nettkunder. Saken ble nedstemt, men merknadene viser at SV har støtte fra Ap og Sp til å gjøre store grep, dersom de får flertall til høsten.

Saken om ACER ble fremmet av Sp. De ønsker å fryse all tilpasning til EUs tredje energimarkedspakke og trekke Norge ut av ACER. Heller ikke denne var i nærheten av å få flertall, da Ap og MDG stilte seg sammen med regjeringspartiene og støtter ACER. Det er likevel verdt å nevne at SV og FrP utrykte delvis støtte til forslagene. 

Saken om strømpriser ble tatt opp av FrP og de fikk flertall for anmodningsvedtak om å innføre en ny obligatorisk enhetspris på strøm, innføre nye krav til opplysning om endring av strømavtaler og en innføring av obligatorisk informasjon om hvor lenge prisen på avtalen minimum varer. 

Det siste forslaget ble også stilt av FrP, som ønsker å kutte ut prosjekter til strøm fra land til petroleumsinstallasjoner. Dette forslaget fikk ingen støtte fra de andre partiene. 

Sakene behandles i plenum, men det er ikke ventet at voteringen vil endre på flertallet i sakene.