EU har nylig vedtatt strengere klimamål, og skal kutte klimagassutslippene med 55 % innen 2030. I den forbindelse utvikles det for tiden en rekke forsterkede krav til produksjon av fornybar energi, energieffektivisering og grønn finansiering. Dette får konsekvenser for det norske energisystemet og energiselskapene. 

Vi har invitert Ragnar Semundseth fra Norges EU-delegasjon for å fortelle om hva reglene innebærer og hvordan norske myndigheter og berørte aktører kan jobbe for å bedre norsk innflytelse. 

Pris: gratis

Målgruppe: ledere i energiselskaper, administrativt ansatte og politikere i fylkeskommunene. 

Tid: 25.3.21 kl. 12:00-13:00

Påmelding her