Kraftfylka støtter tiltak for å innføre prising av effekt. Det er viktig at regelverket ikke blir for komplisert, slik at forbrukerne å får de rette incentivene. Vi ønsker også at det legges til rette for elektrifisering av samferdselsektoren gjennom gode løsninger for effektmåling på ladestasjoner. 

Les svaret våret her