Kraftfylka leverte sitt høringsvar til departementet 17. mars, med fokus på at fylkestingene må bli hørt i behandlingen av vindkraftkonsesjoner. 

Les hele innspillet vårt.