Kraftfylka skulle avholde årsmøte med faglig seminar 26. mars på Gardermoen. Slik situasjonen er nå så vi oss nødt til å avlyse seminaret. Vi vil forsøke å arrangere selve årsmøtet med de utsendte delegatene, enten fysisk eller over konferansetelefon. 

Vi ser fram til å holde et faglig seminar når situasjonen bedrer seg.