Kraftfylka mener utvalgets rapport vil gjøre det vanskeligere å få til grønne kraftinvesteringer.

Se innlegget her.