• Overføringene til Nysnø Klimainvesteringer AS foreslås økt med 700 millioner kroner, som gir en dobling av kapitalen i selskapet.
   
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging foreslås økt med 50 mill. til 256 mill. for neste.
   
 • Elavgiften reguleres med prisvekst fra 15, 83 til 16,13 øre/kWh.
   
 • Det foreslås en bevilgning på 57,5 mill. kroner til Reguleringsmyndigheten for energi som er reguleringsmyndighet for kraft- og gassmarkedene i Norge.
   
 • Det foreslås 505 mill. kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader gjennom arealplanlegging, kartlegging, varsling, overvåking og sikringstiltak. De foreslås en særskilt bevilgning på 45 mill. kroner til uforutsette utgifter som oppstår i forbindelse med flom- eller skredhendelser i løpet av ett år.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge 628 millioner kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2020. Arbeidet skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2 med sprednings­potensial. Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM) og arbeid med et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering.
   
 • Regjeringen skriver at den kommer tilbake med forslag til tiltak for utjevningen av nettleie neste år.