De administrativt ansatte kontakene i Kraftfylka møttes for faglig påfyll i Bergen og Stord. Vi fikk først engasjerende diskusjoner med BKK, Bergen Havn, Klimapartnere og Universitetet i Bergen, før ferden gikk til Stord. Der ble det besøk hos Midtfjellet vindpark, Maritime Clean Tech og Norwegian Sustanable Energy Catapult Centre. 

Det var interessant å se hvordan fornybar energiproduksjon bidrar til teknologi- og næringsutvikling. Norge er verdensledende på energiteknologi, og det var meget inspirerende for Kraftfylka å få innsikt i de gode prosjektene i Hordaland.