Det satses mye i fylkeskommmunene på mer miljøvennlige samferdelsløsninger. Det er derfor gledelig at regjeringen vil bevilge penger til grønnere fergesamband. Regjeringen ønsker at hurtigbåtene skal følge etter den formidable utviklingen man har sett for nullutslippsferger og foreslår derfor å bevilge 24 millioner kroner til en midlertidig øremerket satsing innen Klimasatsordningen.

Regjeringen vil også øke tilskuddet til bredbåndsutbygging med 50 millioner kroner. Samlet bevilgning kan dermed bli 250 millioner kroner. Tilskuddet til bredbåndutbygging foreslås økt for å gi flere husstander og virksomheter tilbud om bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

Klimainvesteringsfondet Nysnø får bevilget ytterligere 100 millioner kroner dersom forslaget går igjennom. Dette vil gi fondet en kapitaltilførsel på 500 millioner kr i 2019, som skal gå til klimavennlig teknologiutvikling.

Les revidert statsbudsjett her