Sterke meninger

Etter en fin åpning av Kristiansands ordfører Harald Furre ble det raskt en frisk start på konferansen. BI-professor Jørgen Randers er kjent for å ha radikale løsninger på klimakrisen. Han sier at klimakrisen kan løses, men det finnes ingen politisk vilje i demokratiske markedsøkonomier med kort politisk horisont. I følge Randers må Norge blant annet planlegge langsiktig og omstille de som arbeider med fossil energi til å jobbe med fornybar energi. Han mener all olje og gassproduksjon må fases ut innen 2050.

Agder energis konsernsjef Tom Nysted hadde også sterke meninger om tingenes tilstand. Han er lei av energipolitiske debatter som sporer av. Det har i den siste tiden vært mye konspirasjonsteorier om ACER, vindmøller, AMS-målere og kabler. Nå er det på tide å få mer seriøsitet og mindre populisme inn i energidebatten.

Teknologiske sprang

Agder Energi er et foregangsselskap innen ny teknologi, og en stor del av konferansen var viet til dette. Vi fikk blant annet presentert Hyperloop, som kan revolusjonere samferdsel med superraske transportrør innen relativt få år. Vi fikk også høre fra andre tech-selskaper som Microsoft, og budskapet var at verden er i enormt rask endring. Selv om endel arbeidsplasser forsvinner vil de fleste bli forbedret eller erstattet med nye.

På slutten av konferansen fikk vi også høre fra Energi Norges nye administrerende direktør Knut Kroepelien og den nye NVE-direktøren Kjetil Lund. De delte sine visjoner som store ledere i norsk kraftbransje, og vil begge jobbe for et godt og seriøst debattklima i kraftbransjen. De vil også ha stort fokus på den krevende, men spennende omstillingen som skjer basert på digitalisering.