Fra Europower.com:

Av Mats With Greger 

Etter flere års arbeid for å få mer linjekapasitet ser det ut til å gå veien for kraftselskap, industri og politikere i Øst-Finnmark. Varanger Kraft og Finnmark Kraft har begge konsesjon for ny vindkraft i Øst-Finnmark, men utbygging har ikke lønt seg på grunn av for svakt nett. Ifølge en pressemelding er det nå laget en avtale med Statnett som trolig innebære mer vindkraft i fylket.

– Dette er en gledens dag og en milepæl når det gjelder utvikling av Øst-Finnmark. Vi er svært tilfreds med den konstruktive dialogen vi har hatt med både Statnett og Finnmark Kraft og ser fram til fortsatt godt samarbeid i planleggingsperioden, sier konsertsjef i Varanger Kraft, Terje Skansen i pressemeldingen.

Flaskehals

Ifølge kraftselskapene og mange politikere i Norges østligste hjørne, har svakt nett lagt bånd på både industriutvikling og vindkraftutbygging i regionen. Nå håper finnmarkingene på at en flaskehals i nettet forsvinner og er svært fornøyde med avtalen med Statnett.

– Jeg er stolt av selskapet og eierkommunene som har stått på gjennom lang tid. Med ny oppgradert linje kan vi fullt ut fylle rollen som et moderne kraftselskap som løfter næringslivet i regionen. I dag viser Statnett seg fra sin beste side; som en fremtidsrettet og pålitelig samarbeidspartner, sier styreleder i Varanger Kraft, Liv Monica Stubholt, i pressemeldingen.