Kraftfylka støtter kraftbransjens krav om endringer i grunnrenteskatten, men påpeker også viktigheten av at kommunesektorens andel av grunnrenten gjenopprettes, ved at naturressursskatten heves, og deretter justeres i henhold til prisstigningen ellers i samfunnet. Den manglende justeringen av denne har fratatt kommunesektoren store verdier. Videre mener Kraftfylka at tilskuddet for nettutjamning fortsatt er viktig og at Stortinget bør forutsette at den opprettholdes inntil andre og bedre ordninger for fordeling av nettkostnadene knyttet til fornybarutbygginga er på plass.

Les høringsinspillet i sin helhet her.