Vi er positivt overrasket over regjeringas ønske om å forbedre ordninga med opprinnelsesgarantier. Vi etterlyser fortsatt tiltak for fordeling av nettkostnadene som hoper seg opp i fornybarregionene, feks at en del av produksjonstariffen blir liggende igjen i regionalnettet. Dette bør gjøres i forbindelse med implementeringen av EUs 3. el-markedspakke og overgangen til et to nettnivåer i Norge. Det er likevel ingen tvil om at regjeringas forslag om å gjøre endringer i konsesjonskraftregimet for å lette den økonomiske byrden for kraftselskapene er det som har fått størst oppmerksomhet fra Kraftfylka.

Les hele innspillet til Stortingets Energi og miljøkomite her.