Det vil derfor være riktig at det fortsatt skal være mulig å samarbeide om driftssentraler og viktig at det blir mulig å leie ut overskuddskapasitet. Vi tror også det er gode grunner til å gi dispensasjon for krav om gjennomføring innen 3 år, slik at man kan se an resultatet av kommunereformen før man tvinger skille. Det er ikke blandt de minste selskapene at utfordringene med nøytraliteten er størst.

Kraftfylka kan ikke se at at krav om selskapsmessig og funksjonelt skille skal kunne tvinge fram en struktur som fjerner problemet med at kostnadene hoper seg opp i enkelte områder med stort fornybarpotensiale, men lavt kundegrunnlag. Vi kan dermed ikke se at dette er et tiltak for å bøte på det som i lang tid har vært definert som en betydelig utfordring for fornybarinvesteringer, industriens kostnader og folk flest sin oppslutning om satsingene. Her må man straks sette fagmyndighetene i arbeid med å utrede andre løsninger, senest i forbindelse med implementeringen av EUs tredje energimarkedspakke.

Les hele høringsuttalelsen her.