Kraftfylka ber nå regjeringa om å fortsette arbeidet med å finne modeller for fordele kostnadene som kommer som en følge av den nasjonale fornybarsatsinga. Kostnadene kan ikke tas bare av de tildels få kundene i de kraftrike fylka. Forøvrig støtter Kraftfylka mange av utvalgets konklusjoner og er positiv til en strukturreform, mer effektiv organisering og ressursbruk og lavere kostnader for kundene. Les høringen her.