Olje- og energidepartementet har redegjort for hva de mener konsekvensene av 3. markedspakke blir og hvilke alternativer man står overfor. Høringsnotatet kan du lese her. Kraftfylkas innspill finner du her.