Daglig leder i Krafylka Niklas Kalvø Tessem deltok på høring i Stortingets finanskomité 15. oktober.

Budskapet var at naturressursskatten må gjøres teknologinøytral slik at også vindkraft betaler for bruk av naturressurser til lokale og regionale myndigheter. På den måten kan man forhindre mye politisk støy i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft.

Se video fra Stortingets nettside (fra ca 6:30 i videoen)

Les notatet som er sendt til komiteen: Ensider Finanskomiteen 10:18