Se høringssvaret vårt: Høring Clean Energy Package

Våre hovedbudskap:

  • Norge må øke fornybarandelen gjennom oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk.
  • Fylkeskommuner og kommuner må få sin andel av opprinnelsesgarantiene med konsesjonskraften.
  • Med nye krav til tidsfrister for konsesjonsbehandling er det viktig at grundige vurderinger av regionale planer før søknad sendes til NVE.