Vi har gode modeller for en mer rettferdig nettleie over hele landet.

Hør intervjuet her