Oppsummert mener vi:

  • Vi er sterkt kritiske til å fjerne K-faktor. Det har tradisjonelt vært en forståelse av verdien av å plassere industri nært kraftproduksjon for å ta kortreist kraft i bruk verdiskapning i området der kraften produseres.
  • K-faktor bidrar til å redusere nettleien for alminnelig forbruk i områder med mye kraftproduksjon. Det er urimelig at områdene hvor kraft produseres skal ha en langt høyere nettleie enn sentrale strøk. Forslaget forverrer denne situasjonen.
  • Lokaliseringssignalet er for svakt. En rabatt med et fast kronebeløp spises opp med inflasjon og økte tariffer. De foreslåtte prosentrabattene er for små i forhold til dagens K-faktor. Dersom K-faktor skal erstattes må det kompenseres i langt større grad.
  • Det er unødvendig å bringe på banen økte produsenttariffer utover tarifftaket som er regulert av EU. Norske kraftprodusenter betaler allerede langt mer enn det som er vanlig i de fleste europeiske land for innmating av strøm på nettet.
  • Kraftforedlende industri har store kostnader knyttet til nettleie. Vi ber om ytterst varsomhet når det gjelde økte tariffer for denne kundegruppen, da industrietablering rundt omkring i landet kan bli langt vanskeligere. Dette må også ses i sammenheng med fjerning av K-faktor.

Les høringssvaret her:

Høring Statnetts tariffodell