Omstilling til fergetransport med fornybar elektrisk kraft er nødvendig, men også kostbar. I dag dekkes infrastruktur i stor grad over budsjettene til fylkeskommunene – og dermed innbyggerne i områder med mange ferjer.

Hvordan skal staten, fylkeskommuner, kommuner, havner og nettselskaper samarbeide om overgang til elektrisk ferjedrift slik at den blir både effektiv og kostnadsbesparende for lokale innbyggere?

Påmelding her