Endringene vil bidra til å legge til rette for at sertifikatmålene nås. Kraftfylka minner samtidig om at investeringer i regionalnettet ofte vil være en forutsetning for disse utbyggingene og at problemet med fordeling av kostnadene for disse investeringene ikke er løst. Dette kan være til hinder for måloppnåelsen.

Høringsuttalelsen kan lese her.