Når neste generasjon flytter hjemmefra, vil over seks milliarder mennesker på jorden bo i byer. I byene skapes store verdier, men her brukes også enorme ressurser. Hva skjer da? Svaret får du på Agder Energi-konferansen 2019: 
Generasjonen etter oss – Electric City.

Program og påmelding