Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. De ønsker innspill til blant annet prekvalifisering, auksjonsmodell og støtteordning.

Les mer om regjeringens havvindsatsing her  og høringen for Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord