Kraftfylka skal arrangere et webinar om konsesjonskraft og aktuelle problemstillinger som vi jobber med etter at kraftskatteutvalgets rapport ble lagt på is, i forbindelse med neste styremøte. 

Webinaret holdes torsdag 3. september kl 13-17. 

Det er åpent for politikere og administrative kontakter i fylkeskommunene. Mer informasjon vil bli sendt ut, men påmelding kan gjøres nå til niklas@kraftfylka.no.. Det blir en liten selvkostavgift for deltagelse, mer informasjon kommer om det.