Invitasjon til seminaret ligger her, mens informasjon om rapporten kan leses på regjeringens sider.

Program og nærmere praktisk informasjon kommer etter hvert. Men en representant fra kraftskattutvalget stiller, samt representanter fra næringsliv og politikken. Rapporten, bakgrunnsinformasjon og tilhørende analyser fra relevante aktører vil presenteres i starten av seminaret.

Seminaret er åpent, men er tilsiktet politikere og ansatte i fylkeskommunene. Seminaret faktureres 1000 kr., inkludert lunsj. Bindende påmelding sendes til niklas@kraftfylka.no innen 25. oktober. Det er begrenset antall plasser, så vi oppfordrer til rask påmelding.