Fylkeskommunene er mottagere av omtrent en tredjedel av konsesjonskraftinntektene. Kraftskatteutvalget  ønsket å fjerne konsesjonskraften, men dette ble heldigvis ikke tatt til følge. Kraftfylka arrangerer derfor et webinar om fylkeskommunenes kraftinntekter for å vise de aktuelle problemstillingene vi jobber med for å bevare og forbedre disse ordningene. 

Webinaret avholdes torsdag 3. september kl. 13-17. 

Webinaret er åpent for politikere og administrative kontakter i fylkeskommunene. Påmeldingen er åpen til 2. september. Mer informasjon kan fås ved å kontakte niklas@kraftfylka.no.

Programmet

Påmelding gjøres her