www.kraftfylka.no

Seminar om nasjonal ramme for vindkraft

LNVK og Kraftfylka inviterer til seminar om nasjonal ramme for vindkraft

NVE har offentliggjort en nasjonal ramme for vindkraft. Kraftfylka og LNVK holder seminar om rammen 25. april på Gardermoen. 

1. april offentliggjorde NVE nasjonal ramme for vindkraft. Den kan leses her https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/. Kartet over utpekte områder er her: https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme

Seminar

Totalt identifiserer OED 13 områder de mener er mest egnet for vindkraft. Kraftfylka inviterer sammen med Norske Vindkraftkommuner (LNVK) politikere og administrativt ansatte fra alle kommuner og fylkeskommuner i landet til et seminar om den nasjonale rammen. Vi vil få en bred orientering fra NVE og OED om forslaget til Nasjonal Ramme, og høringsprosessen som nå starter.

Vi ønsker å belyse helheten og sammenhengen mellom energipolitikk, klima, miljøpolitikk og lokale hensyn. Vi får oppdatert og god informasjon fra myndigheter, forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner, samt kommuner og fylkeskommuner.

Sted: Hotel Park Inn Radisson Blu, Gardermoen 25. april. Konferanseavgift inkl. lunsj kr 1500

Tidsplan:

1100-1200 Lunsj

1200-1600 Seminar Nasjonal Ramme

1600-1700 Fagdel Regional planlegging

Seminaret passer for politikere og ansatte i administrasjonen. Det er begrenset antall plasser, så det er viktig å melde seg på snarest mulig.

Påmelding gjøres til niklas@kraftfylka.no eller post@lnvk.no 

 

Publisert