Om oss

Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er ei interesseforening som har til formål å fremme og ivareta kraftfylkas felles interesser i kraftspørsmål og sikre at en størst mulig del av verdiskapinga blir værende igjen i de områdene der vannkraftressursene finnes og verdiene blir skapt. Samarbeidet mellom kraftfylka går tilbake til 1991, mens interesseforeninga ble stifta i 2013. Foreninga er engasjert i en rekke aktuelle saker, som kostnadsfordelinga i kraftnettet, organiseringa av kraftnettet og effektene av kommune- og regionreformen på eierskap i kraftsektoren og fordeling av konsesjonskraft


 

Grunnlaget for fylkas engasjement i kraft: Her skjer 77% av den norske kraftproduksjonen og 70% av forbruket i landets kraftintensive industri. Kraftfylka vet at dette er en symbiose som er vel verdt å ta vare på og videreutvikle. I Kraftfylka disponeres til sammen omlag 2,4 TWh, eller 2,4 milliarder KWh i konsesjonskraft. Konsesjonskraftrettighetene skaffer kraftfylka viktige inntekter til bruk i det regionale utviklingsarbeidet. Flere av kraftfylka har eierskap eller medeierskap i kraftproduksjon. Til sammen representerer dette omlag 6,65 TWh. Eierskapet gir utbytteinntekter som er med på å finansiere fylkeskommunale oppgaver som videregående skoler og tannhelsetjenesten.


 • Leder: Knut Petter Torgersen, Nordland (Ap): 918 85 890
 • Nestleder: Mona Røsvik Strømme, Hordaland (H)
 • Aase Simonsen, Rogaland (H)
 • Terje Damman, Vest-Agder (H)
 • Inger M Eira-Åhren, Nord-Trøndelag (Ap)
 • Aud Hove, Oppland (Sp)
 • Birger Hovden, Telemark (Ap)

Varamedlemmer:

 • Line Miriam Sandberg, Troms (Frp)
 • Sigurd Reksnes, Sogn og Fjordane (Sp)
 • Jon Olav Strand, Aust-Agder (Krf)
 • Mari Gjestvang, Hedmark (Sp)
 • Adresse
 • Samarbeidande Kraftfylke
 • Dronning Eufemias gate 16
 • 0191 Oslo
 • .