Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kraftfylka

Samarbeidande Kraftfylke har i dag 10 medlemsfylker, fra Agderfylkene i sør til Troms i nord. Felles for fylka er store utbygde eller potensielle vannkraftressurser, og annen fornybar energi. Vannkraftressursene preger det øvrige næringslivet. 3/4 av kraftforbruket i kraftintensiv industri foregår i Kraftfylka. Rettigheter til konsesjonskraft og/eller eierskap i kraftselskaper gir store og viktige inntekter som er avgjørende for fylkas tjenestetilbud og muligheten til å fylle rollen som regional utviklingsaktør.

Medlemmer

Aust-Agder

Aust-Agder

Kontaktperson: Bent Sørensen
Telefon: 37 01 73 00
E-post: bent.sorensen@austagderfk.no
Web: http://www.austagderfk.no

Troms

Troms

Kontaktperson: Hauk-Are Kristiansen
Telefon: 77 78 80 00
E-post: hauk-are.kristiansen@tromsfylke.no
Web: http://www.tromsfylke.no

Hordaland

Hordaland

Kontaktperson: Tale Halsør
Telefon: 55 23 90 00
E-post: Tale.Halsor@hfk.no
Web: http://www.hordaland.no

Telemark

Telemark

Kontaktperson: Terje Bakka
Telefon: 35 91 70 00
E-post: terje.bakka@t-fk.no
Web: http://www.telemark.no

Nordland

Nordland

Kontaktperson: Malin Johansen
Telefon: 75 65 00 00
E-post: maljoh1@nfk.no
Web: http://www.nfk.no

Sogn og fjordane

Sogn og fjordane

Kontaktperson: Audun Sunde
Telefon: 57 63 80 00
E-post: audun.erik.sunde@sfj.no
Web: http://www.sfj.no

Rogaland

Rogaland

Kontaktperson: Siri Frafjord Landa
Telefon: 51 51 66 00
E-post: siri.frafjord.landa@rogfk.no
Web: http://www.rogfk.no

Oppland

Oppland

Kontaktperson: Erik Lagethon
Telefon: 61 28 90 00
E-post: erik.lagethon@oppland.org
Web: http://www.oppland.no

Vest-Agder

Vest-Agder

Kontaktperson: Inge Hurv
Telefon: 38 07 45 00
E-post: inge.hurv@vaf.no
Web: http://www.vaf.no

Hedmark

Hedmark

Kontaktperson: Sigurd Skage
Telefon: 62 54 40 00
E-post: sigurd.skage@hedmark.org
Web: http://www.hedmark.org