Distriktenergi har foreslått en ny modell for likere nettleie, som samtidig ivaretar incentiver for effektivisering hos nettselskapene. I dag er det begrenset sammenheng med hvor effektive selskapene er og størrelsen på nettleien. Effektivitetsmodellen fokusere på å øke denne sammenhengen. Målet er å utligning forskjellene i nettleie mellom regioner, og få en så lik nettleie som mulig. Distriksenergi har samlet informasjon om utforming av modelle på sine nettsider.

Under NVEs energidager ble Kraftfylkas daglige leder Niklas Tessem intervju av Distriktenergi rundt ny modell for nettleie. Se intervjuet her.