Daglig leder Niklas Kalvø Tessem skal ta fatt på nye oppgaver i Brussel og Kraftfylka skal derfor ansette en ny daglig leder, som kan ivareta den daglige driften av organisasjonen og lose fylkeskommunene gjennom det energipolitiske landskapet. Daglig leder skal blant annet være tett på flere energipolitiske saker, følge opp offentlige utredninger, høringer og prosesser, stå for saksutredning og anbefalinger i energisaker, produsere innspill og drive påvirkningsarbeid mot fagmyndigheter, departement og politiske organ.

Les hele annonsen på Finn.no