Kraftfylka deltok i høringen og presenterte her en løsning som vil bedre koordineringen mellom fylkeskommunene, kommunene og regional stat. Det bør opprettes et regionalt kraftforum hvor fylkeskommunene har sekretariatet for å koordinere regionale kraftinteresser. 

Se innlegget i Stortinget her 

Notat til Stortinget om energimeldingen.pdf