Klimakampen spissar seg for alvor til. Har Noreg ei rolle å spele? Tema for årets konferanse er "Verdas første fullelektriske fornybarsamfunn". I tillegg til å oppdatere deg på ny teknologi, får du innspel på korleis ein skapar kultur for endring.  Les mer: https://www.sfe.no/konsern/kraft-i-vest/kraft-i-vest/