Det grønne kappløpet

FNs siste klimarapport viser at vi har enda dårligere tid enn tidligere antatt til å forhindre utryddelsen av både dyr og planter, og at millioner av mennesker blir drevet på flukt. 1,5-gradersmålet er fortsatt mulig å oppnå, men det vil kreve et temposkifte i overgangen fra fossil til utslippsfri energibruk.

På Vinterkonferansen tar vi utgangspunkt i den norske fornybarindustriens visjon om at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Grunnen er like enkel som den er matnyttig: Elektrifisering kutter utslipp og bidrar til en teknologisk utvikling som verden trenger. Norge ligger allerede langt fremme, og vårt bidrag til klimaomstillingen bør være å gå foran og vise at elektrifisering er mulig – i alle sektorer!

Informasjon og påmelding

Hva får du høre om?
  • Dypdykk ned i globale trender
  • Elektrifisering som klima- og næringspolitikk
  • Nytt digitalt næringsliv
  • Fremtidens fornybarinvesteringer
  • Kraftsystemet mot 2050
  • Handel med strøm
  • Brukeropplevelser for kunden